"ליברמן היה כמעט סוס מת והמציא את עצמו מחדש"
ניסים משעל