"היא אומרת: 'באת לשרת את רה"מ ואותי'"
ג'ודי שלום ניר מוזס