"אין עינויים בשב"כ - הכל המצאות"
ינון מגל ובן כספית