"יאיר, רד מהעניין של ההשוואות לנאצים"
ינון מגל ובן כספית