"יכול להיות בהחלט שהוא יצליח לשכנע בשימוע"
אילה חסון