העמדת נתניהו לדין תגרום לשסע וקרע בעם
ינון מגל ובן כספית