"החלשים בשכונה ישלמו את המחיר, ואלו הכורדים"
ינון מגל ובן כספית