"המתפרעים גורשו מהשטח של הגבעה"
ינון מגל ובן כספית