"אין לנו אפשרות פיננסית לעמוד במתן התשלומים"
איפה הכסף