"תדרוך עיתונאים זה שוחד? אם כן, כולם צריכים להיחקר"
אילה חסון