קידר: "יש סתירות בפרטי רצח רבין"; ינון: "קונספירציה"
ינון מגל ובן כספית