"ביקשתי מיו"ר לשכת עו"ד לקרוא לוועדת חקירה נגד הפרקליטות"
אראל סג"ל