"לא דובים ולא יער - בתיק 4000 אין שום הקלטה"
אילה חסון