היועמ"ש ביטל את חשיבות הלחץ על חפץ מהר מדי?
אילה חסון