25 שנה לנפילת סרן ניר פורז וסמל נחשון וקסמן
ינון מגל ובן כספית