"המצב עם איראן יהיה נפיץ יותר בגלל הצפון ועזה"
ניסים משעל