"היו הרבה הזדמנויות לפגוע בו, למה דווקא היום?"
אילה חסון