"לא רק שיקולים משפטיים עמדו בניסוח כתב האישום"
אראל סג"ל