מהפך: סער מביא יותר מנדטים לגוש הימין מנתניהו
ניסים משעל