"40 שנה ההורים שלי יושבים מול הטלוויזיה ומקללים אותה"
אראל סג"ל