"ישנה התחזקות של הליכוד אחרי כתבי האישום של רה"מ"
סיון כהן