"מצליחה להבין את יובל שעברה שם התרסקות מנטלית"
איריס קול