"התנהגות נתניהו ומשפחתו גובלת בלא נורמלית"
ניסים משעל