"אגיע לגדעון סער - עוד לא החלטתי אם אתמוך בו"
איפה הכסף