"היא בקשר עם גברים, ומעלה לרשת תמונות חשופות"
מיכל דליות