חוגג בגאון: 'שבת עברית' מצדיעה ליהורם גאון
שבת עברית