"אנחנו מזמנים אלינו תגובה איראנית"
ינון מגל ובן כספית