אילה ליו"ר ועד הכבאים: "נמאסתם, תצילו בני אדם!"
אילה חסון