"האסירים ישנים במסדרון מהפחד של הדיבוק"
גלעד שלמור ודורון הרמן