"הרבנות הראשית משועבדת לקו הבדלני והלא ציוני"
ינון מגל ובן כספית