"הלייזר שנבחר לא יעניק הגנה למדינת ישראל"
פק"ל לב רם