"אני ארוץ עד הסוף ונעבור את אחוז החסימה"
ניסים משעל