"לא תהיה התקוממות פלסטינית למרות דחיית התוכנית"
ניסים משעל