"האינטרס הלאומי והביטחוני שלנו הוא להגיע להיפרדות"
אראל סג"ל