"אנחנו אזרחים, לא בעירבון מוגבל"
ינון מגל ובן כספית