"המטרה של כולם היא שהמחלה לא תצא מסין"
בן כספית ואריה אלדד