קרא: "כרייף לא עברה את מיון השופטים אך עדיין קודמה"
אילה חסון