"אני רואה בלון בשמיים - אז אני נכנס להיסטריה?"
סיון כהן