"מעמדו של בן גביר מוכיח כמה צדקתי בנאום הקמעות"
סיון כהן