"לא היה שום טיל ישראלי שחלף ליד המטוס הרוסי"
ניסים משעל