"אין לבנט את הקריטריונים כדי להיות שר ביטחון"
ינון מגל ובן כספית