משעל: "תושבי הדרום חיים תחת איום הרקטות"
בן כספית ואריה אלדד