"גברים חושבים שאני גולדיגרית ומפחדים מזה"
ג'ודי שלום ניר מוזס