"יש לחץ כי נודע לנו שיש ישראלים שנפגעו"
בן כספית ואריה אלדד