האם הסקרים מעידים על שינוי מגמה?
ינון מגל ובן כספית