"מינוי שר ערבי יפיג את המתחים בחברה"
בן כספית ואריה אלדד