מיקי זוהר: התחלתי במגעים עם מפלגות מחוץ לגוש
בחירות 2020