"רק אמרתי שקללה תבוא על ב"ש, לא קיללתי"
משעל, בן ודידי בפורים