"ביבי וכחלון מינו פקידים חסרי אומץ ונחישות"
ניסים משעל