"שר החינוך צריך לקבוע את המדיניות, ולא משרד האוצר"
איפה הכסף